Parsamtaler

Hvis I som par har lyst til at kæmpe for intimiteten og kærligheden, eller hvis I vil have fokus på en bedre kommunikation, kan det ofte have stor betydning at have en 3. part til at skabe nye måder at lytte til hinanden på, og til at stille spørgsmål, som skaber ny viden og handlemuligheder. Jeg har mange års erfaring med at hjælpe par, og gør mig altid umage med at det er på begges præmisser.

Oplever I fx

  • At skænderier fylder for meget?
  • At i ofte taler forbi eller misforstår hinanden?
  • At I sidder fast i negative fortællinger om jer selv eller den anden?
  • At nysgerrigheden er blevet for lille?
  • At sexlivet har føltes kompliceret i en længere periode?
  • At I har mistet tilliden eller ikke føler jer trygge ved hinanden?

Børn kan også være en god grund til at komme i gang med parsamtaler, for I er fundamentet for børnenes trivsel, ligesom børnene ofte har stor betydning for trivslen i parforholdet. Både hvis det er kommende børn, børn i allerede har sammen eller hvis der er delebørn. Her det vigtigt, at få talt sammen om forventninger, og de tanker, intentioner og perspektiver, som kan lægge bag, og som ikke altid er synlige for den anden.

I samtalerne bruger jeg løbende FIT (Feedback Informed Treatment), som er et redskab, jeg bruger til at måle, om forløbet skaber de ønskede forandringer og bidrager til dialog.

  • FIT er baseret på forskning og benyttes internationalt.
  • FIT er et redskab, jeg benytter for at sikre, at samtalerne drejer sig om det, du oplever som vigtigt.
  • FIT består af to skemaer, hvor du kan angive, om du oplever forandringer i den retning, du ønsker, og hvordan du oplever samarbejdet med mig.
  • Skemaerne hjælper mig til at tilrettelægge forløbet, så vi i fællesskab når dit mål.