Kommende/nybagte forældre

Det kan være svært at vide, hvad man går ind til, og hvordan man reagerer, når et nyt liv kommer til verden – både som far/mor, og som par. Derfor kan det have stor betydning at have en 3. part til at skabe nye måder at lytte til hinanden på, og til at stille spørgsmål som I ikke anede gav mening, og skabte en tilpas forstyrrelse. Det kan være spørgsmål om usagte og ubevidste forventninger, og hvor disse kommer fra, eller om, hvad der er realistisk at forvente af hinanden. Det kan også være en nysgerrig tilgang til tidligere tiders samfundsmæssige antagelser omkring kønsroller og forælderskab, og hvilke intentioner og erfaringer, der ligger bag jeres syn på, hvordan det skal se ud i jeres lille familie.

Jeg har mange års erfaring med at skabe samtaler på præmisser, hvor både far og mor føler sig hjemme.

IMG_1294

I samtalerne bruger jeg løbende FIT (Feedback Informed Treatment), som er et redskab, jeg bruger til at måle, om forløbet skaber de ønskede forandringer og bidrager til dialog.

  • FIT er baseret på forskning og benyttes internationalt.
  • FIT er et redskab, jeg benytter for at sikre, at samtalerne drejer sig om det, du oplever som vigtigt.
  • FIT består af to skemaer, hvor du kan angive, om du oplever forandringer i den retning, du ønsker, og hvordan du oplever samarbejdet med mig.
  • Skemaerne hjælper mig til at tilrettelægge forløbet, så vi i fællesskab når dit mål.