Mandegruppe

Mange mænd forventer at de skal klare det hele selv. Det ligger i den maskuline kultur ikke at vise sårbarhed, og ikke at bede om hjælp når livet rammer eller ændre sig. Når der pludselig kommer særlige udfordringer eller vi skal eller vil tage livet i en anden retning. Det kan handle om parforhold, børn som trigger os, at skulle være far, skilsmisse, vrede og aggression, karriere og helt grundlæggende andres og egne forventninger til os selv. Alle ting, som mange oplever som skamfuldt at have problemer med.

Mandegruppen på NOR er en respektfuld ramme for at dele og lære af hinanden, og for at udvikle handlekraft, som er i overensstemmelse med dine egne maskuline værdier. Det kan handle om at blive den partner eller far du ønsker at være, eller at komme igennem svære begivenheder, der er helt naturlige at opleve, men som kan komme til at skabe dybe negative spor. Her mødes vi som mænd for at give noget af os selv, og for at få noget tilbage, for at sparre og herigennem bruge de erfaringer der er i gruppen, til at gøre os til større aktører i vores eget liv. Allermest for at værne om os selv. For mænd kan og skal ikke klare det hele selv, men har brug for fællesskaber, hvor de kan være ærlige i deres eget tempo.

Torben Pedersen Skovby er en erfaren facilitator for mandegrupper, og er har i den forbindelse været medlem af Tænketanken VM – Viden om Mænd. Han har holdt oplæg om mænd på bl.a. psykologi- og jordemoderstudiet, er forfatter og er blevet nævnt i en lang række medier, på baggrund af de mandegrupper han har haft siden 2009.

Gruppen består af max. 8 mænd og foregår på NOR: Nordic Health House 6 tirsdage kl. 19-21.15. Prisen for hele forløbet er 2.400 kr. Og 2.000 kr. hvis du i forvejen er i et samtaleforløb hos Torben.

Datoerne er: 27.11.18, 4.12.18, 18.12.18, 8.1.19, 22.1.19 og 5.2.19

Adressen er Hejrevej 30, 3. Sal. 2400 Kbh. NV.

Tilmelding og spørgsmål til Torben på tlf. 61 77 47 92 eller på mail torben12@hotmail.com