Efterfødselsreaktion

“Torben har hjulpet mig igennem en svær periode umiddelbart efter min datters fødsel. Han hjalp med at skabe et solidt fundament til at være den bedste far for min datter.”

Rasmus, far til Emmy på 3 måneder.

Få ved, at næsten lige så mange mænd som kvinder får en større negativ psykisk reaktion på det at blive forælder og at betydningen for barnet er den samme, om det er mor eller far der rammes. Jeg har siden 2009 haft fokus på dette gennem samtaleforløb og var en af de første i Danmark til at oprette grupper for fædre. Pt. henviser sundhedsplejen i København og Gladsaxe fædre til samtaleforløb hos mig, ligesom jeg er faglig ansvarlig for pilotprojektet “Responderende Fædre”. Det er et gruppeforløb, hvor jeg sammen med en sundhedsplejerske arbejder på at give den enkelte far handlemuligheder, som peger mod at respondere og opretholde det der er vigtigt for ham og hans barn, i forhold til at være far. Dette bl.a. set gennem de kulturelle tanker om “køn” som er under opbrud. Dette er også nogle af omdrejningspunkterne i de individuelle samtaler, og mange oplever, at der sker en bevægelse fra at være passiv tilskuer i eget liv, til at være aktiv deltager.

Dette fokus har bragt mig i medier som P1, DR2-Temaaften, JP, BT, DR2-Morgen og TV2-Lorry, ligesom jeg afholder workshops og skriver artikler om emnet.

IMG_5694

I samtalerne bruger jeg løbende FIT (Feedback Informed Treatment), som er et redskab, jeg bruger til at måle, om forløbet skaber de ønskede forandringer og bidrager til dialog.

  • FIT er baseret på forskning og benyttes internationalt.
  • FIT er et redskab, jeg benytter for at sikre, at samtalerne drejer sig om det, du oplever som vigtigt.
  • FIT består af to skemaer, hvor du kan angive, om du oplever forandringer i den retning, du ønsker, og hvordan du oplever samarbejdet med mig.
  • Skemaerne hjælper mig til at tilrettelægge forløbet, så vi i fællesskab når dit mål.